ESD Audits

Om te kunnen zien of een bedrijf alle ESD beveilings maatregelen heeft genomen worden regelmatig, meestal jaarlijks, ESD audits gehouden. Meestal wordt de Jedec Specificatie JESD625B gehanteerd.

Bij zo'n audit wordt dan gekeken of de werkwijze ESD veilig is en dat de werkomgeving ESD veilig is.

Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een controlelijst welke meestal afgeleid is van de internationale standaard de JEDEC625-A. Sommige bedrijven hanteren een andere standaard zoals ISO/TS 16949 norm.

In beide zijn alle maatregelen genoemd die genomen moeten worden om ESD veilg te kunnen werken.

Tevens bevatten zij controlelijsten voor periodieke controles en aan de hand van de resultaten wordt een score berekend, welke dan weer inzicht geeft in de kwaliteit van de ESD beveiligingsmaatregelen. Tevens worden door deze controle Minor Non Conformances en Major Non Conformances gegenereerd. En aan de hand van deze NC dienen dan maatregelen genomen te worden om de gevonden fouten te verbeteren.

 

Enkele bedrijven waar geaudit is :

NXP Nijmegen,    VDO/Continental in WetzlarDuitsland,    Deawoo in Warschau,    Philips in Brugge