Voorkomen is beter dan repareren

 

Ons bedrijf dat gespecialiseerd is in het verbeteren van ESD-veiligwerken in uw bedrijf.

ESD staat voor Electro Static Discharge (Elektrostatische ontlading).

Indien er in uw bedrijf wordt omgegaan met electronische schakelingen of onderdelen voor deze schakelingen dan dienen ter voorkoming van eventuele defecten maatregelen getroffen te worden om deze ongewenste situatie op te heffen.

Als er onvoldoende maatregelen zijn getroffen om ESD veilig te werken kan er schade aan de produkten ontstaan en deze schade hoeft niet direct merkbaar te zijn, maar kan later een ongewenste uitval tot gevolg hebben.

Wij kunnen uw bedrijf helpen deze ongewenste schade op een zo laag mogelijk peil te brengen.

Wij kunnen een controle bij uw bedrijf uitvoeren en aan de hand daarvan kan een plan ter verbetering opgesteld worden.

Tevens hebben wij een opleiding om uw personeel bewust te laten worden van ESD veilig gedrag.